Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 4. 7. 2012

Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 4. 7. 2012

Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Břečka, Ing. Zikudová, p. Samek, p. Malina

1) Starosta TJ Sokol p. Břečka informoval o stavu sportovišť za měsíc červen:
- posilovna – provoz bez problémů
- tenis –  (zde se projevuje velký vliv počasí na návštěvnost kurtů)
- minigolf –  – nutno poupravit jednotlivá golfová pole
- stolní tenis pro veřejnost – bez problémů
2) Dále informoval o:
- akce Work of tancs – bez problémů
- kavárna – nutno doplnit zboží
- kroužek stolního tenisu pro děti a mládež v době letních prázdnin přerušen
- nutno zajistit externě sekání trávy – p. Fuchs ml. se pokusí domluvit s OÚ Zbraslavice
- bude provedena instalace stojanu na kola – na starosti p. Fuchs ml.
3) TJ Sokol Zbraslavice byla přiznána dotace od Obce Sokolské v celkové výši 11.136,-- Kč na vybavení – v současné době jsou psotupně realizovány nákupy dle dotace
4) Propagace sportovišť a aktivit TJ Sokl Zbr.:
- p. Břečka – příprava plakátu
- tisk  A3, A5 – zajistí p. Fuchs ml (počet lze upravit dle aktuální potřeby)
- Ing. Zikudová zjistí informace o možnosti roznosu letáků Českou poštou a o neplacené (příp. placené) inzerci v tisku