Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 13. 6. 2012

Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 13. 6. 2012

Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Břečka, Ing. Zikudová, p. Samek

1) Starosta TJ Sokol Zbr. p. Břečka informoval o stavu sportovišť:
- na tenisových kurtech natažena nová antuka
- zhotoven minigolf
- odvodnění ten. kurtů se odkládá na příští rok
- proběhlo jednání s Ing. Batelkou o založení tenisového oddílu; je nutné domluvit podrobnější podmínky (př. provozní hodiny oddílu, členský příspěvek, kdy se navrhuje 300,--Kč sokolský + 700,-- Kč příspěvek oddílový)- jednáním pověřen starosta p. Břečka
- MC – téměř žádná návštěvnost
- posilovna – bezproblémový provoz
- břeh u minigolfu bude osázen tújemi –p. Fuchs st. navrhl nákup keřů 20,-- Kč/kus; dále je třeba pořídit postřik na prorůstající trávu v minigolfu
- zumba velmi úspěšná –nepřetržitý provoz i v období letních prázdnin –plánuje se, že bude probíhat na hřišti na nohejbal
- informace o uskutečněném dětském dni
- zhoršený stav parket na sále
- zájem o pronájem sálu na prodejní akci – stanoven nájemné 1000,-- Kč/den
- kavárna – osloven Staropramen, chybí bomba plynu na pivo
2) Letní provoz – otevírací doba:
ST 15,00 – 21,00 otevřena kavárna, MC, tenisové kurty, posilovna, minigolf
17,00 – 18,00 kroužek stolního tenisu děti
18,00 - 19,00 stolní tenis veřejnost
19,00 – 21,00 oddíl stolního tenisu

ČT 15,00 – 20,00 otevřena kavárna, MC, tenisové kurty, posilovna, minigolf
15,00- 16,00 mini tenis veřejnost
16,00 – 18,00 badminton veřejnost
18,00 – 19,00 zumba

PÁ 13,00 – 21,00 otevřena kavárna, MC, tenisové kurty, posilovna, minigolf
13,00 – 16,00 mini tenis veřejnost
16,00 – 18,00 badminton veřejnost

SO 10,00 – 21,00 otevřena kavárna, MC, tenisové kurty, posilovna, minigolf
10,00 – 12,00 mini tenis veřejnost
12,00 – 14,00 badminton veřejnost
14,00 – 16,00 mini tenis veřejnost
16,00 – 21,00 badminton veřejnost

NE 10,00 – 17,00 otevřena kavárna, MC, tenisové kurty, posilovna, minigolf
10,00 – 12,00 badminton veřejnost
12,00 – 14,00 mini tenis veřejnost
14,00 – 17,00 badminton veřejnost

3) Pan Břečka a pan Fuchs ml. informovali o podané žádosti na grant na Obec Sokolskou – grant požadován na vybavení – míčky na stolní tenis, mini tenis, nákup trampolín, ozvučení…
4) Dále p. Fuchs ml. informoval o provedení změny zápisu na KÚ v Kutné Hoře - změna způsobu využití na objekt občanské vybavenosti.
5) Domluveno, že pan Samek zajistí přepis elektriky a vody s tím, že bude nahlášena jako doručovací adresa Zbraslavice 231, což vyžaduje instalaci poštovní schránky na budovu sokolovny.
6) Nutno provést změnu podpisového práva u České spořitelny – Ing. Zikudová zajistí nutné formuláře.
7) 21. – 22. 6. proběhne v sokolovně Školní akademie místní ZŠ – dohodnuto, že následný úklid zajišťuje ZŠ.
8) 30. 6. – 1. 7. se uskuteční akce Work of tancs – předpokládaná účast cca 20 lidí, vstupné 100,-- Kč, výtěžek připadne Sokolu.
9) 9. 7. výstava poezie v prostorách kavárny, vstupné dobrovolné.
10) 9. 7. – svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu – je nutné svolat brigádu na připravení odpadu k hlavní silnici.
11) Žádost TPCA o pronájem přísálí a sportovišť na 13. 7. od odpoledních do nočních hodin. Nájemné stanoveno na 1000,-- Kč + veškerá tržba pro Sokol.
Zapsala: Ing. Zikudová
Ověřovateli zápisu: p. Břečka, p. Fuchs ml.