Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 13. 2. 2013

Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 13. 2. 2013 

Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Břečka, Ing. Zikudová


1) Členské známky pro rok 2013 – na starosti p. Malina.

2) Vznik oddílu badmintonu – vedoucí p. Jan Tvrdík.

3) Doručena pozvánka na Valnou hromadu MAS Lípa pro venkov – účast potvrzena.

4) Datum konání Valné hromady TJ Sokol Zbr. stanoveno na 19. 4. 2013 od 19,00 hod.. Přípravu a rozeslání pozvánek bude mít na starosti pan Josef Fuchs. Na příští schůzi bude zaktualizován seznam všech členů a bude rozhodnuto jakým způsobem bude každý konkrétní člen osloven. Dále bude stanoven program VH.

5) Příprava žádosti o grant od Obce sokolské na činnost oddílů, jež má být podána do 31. 3. 2013.

6) Pan Martin Fuchs připravuje pro Obec sokolskou Výkaz nákladů na provoz, který je třeba odevzdat do 31. 3. 2013.

7) Pan Břečka, starosta TJ Sokol Zbr., informoval o průběhu akce Joudův svěrák-účast cca 25 lidí.

8) V příštích třech týdnech proběhnou v Sokolovně tři plesy – myslivecký, rybářský, letecký – veškeré náležitosti s tím spojené byly individuálně projednány s pořádajícími organizacemi.Ověřovatelé zápisu:
Josef Fuchs
Josef Břečka

Více zde: https://www.sokolzbraslavice.cz/nas-tym/login-vybor/diskuze/