Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 11. 4. 2012

Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 11. 4. 2012

Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Břečka, Bc. Zikudová, p. Samek


1) Volba jednotlivých funkcí TJ Sokol Zbr.:

Místopředseda – návrh: p. Fuchs Martin
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Hospodářka – návrh: Ing. Volencová
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Jednatel – návrh: p. Fuchs Josef
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Vedoucí MC a koordinátor mládeže (evidence dětí a mládeže do 15 let a MC) – návrh: Bc. Zikudová
Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0

Vedoucí stolního tenisu- návrh: p. Malina – bude opětovně projednáno v jeho přítomnosti

2) Příprava plánovaných akcí:
- objednána antuka a pracovní síla na stržení starého povrchu tenisových kurtů (dle počasí) – po stržení se posype vápnem a natáhne se nový povrch
- minigolf: ., domluva s firmou Silnice Čáslav a.s., že srovná povrch, bude proveden repas hřiště, následná instalace
- kavárna: návrh na zřízení kavárny v prostorách nového přísálí, která bude otevřena v době otevření sportovišť a MC 
- zumba: návrh inkasovat od vedoucí zumby 50,-- Kč za lekci + 10,--Kč za 1 účastníka lekce
- kroužek stolního tenisu: ve dnech 18., 25. 4. a 2. 5. proběhne nábor dětí, vedoucím p. Světlík – v době jeho nepřítomnosti náhradníky trenéra budou Mgr. Světlík, p. Samek st.. Domluveno, že panu Světlíkovi bude hrazeno cestovné. Účastníci kroužku by měli být členy Sokola a jejich členský příspěvek by měl činit 100,-- Kč.
- MC: Bc. Zikudová se pokusí zjistit příčinu neúčasti maminek a dětí při středečním otevření MC – nutno s maminkami probrat, případně se navrhuje ve středu již netopit