8.2.2012

Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 8. 2. 2012


Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Samek, p. Břečka

Hosté: Bc. Zikudová - předsedkyně kontrolní komise

1) Výbor řešil zavedení pravidelných schůzí Výboru a aktivní účast členů na nich. Další výborová schůze bude svolána na 15. 2. 2012 a poté pravidelně po 4 týdnech. Po středečních výborových schůzích bude vždy následující pátek svolána veřejná schůze pro všechny členy místní organizace (počínaje datem 16. 3. 2012).

2) Všem členům TJ Sokol Zbr. bude zaslán dopis s informací o jejich dosavadním členství a výzvou k potvrzení pokračování členství, či podání informace o odstoupení od členství. Dále bude v dopise uvedena informace o webových stránkách, na nichž budou kromě jiného uvedeny termíny schůzí a další aktuality týkající se činnosti Sokola.

3) Pan Fuchs ml. informoval o zájmu Trawesti skupiny uskutečnit v sokolovně jejich vystoupení. Výbor schvaluje další jednání ohledně tohoto vystoupení a pověřuje pana Fuchse ml. k projednání smluvních podmínek pronájmu.4) Pan Fuchs ml. informoval o rozpočtu jednotlivých kapitol TJ Sokol Zbr. za období červen – prosinec 2011 s výsledkem – 66.667,-- Kč.
 
zápis provedla:  Bc. Zikudová - předsedkyně kontrolní komise

m.f.