15.2.2012

Zápis z jednání Výboru TJ Sokol Zbraslavice ze dne 15. 2. 2012 

Přítomni: p. Fuchs st., p. Fuchs ml., p. Samek, p. Břečka, p. Malina

Hosté: Bc. Zikudová – předsedkyně kontrolní komise


1) Pan Břečka informoval o stavu sportovišť a činnostech na nich od prosince 2011 do 1. poloviny února 2012. Dále proběhlo hodnocení akcí uskutečněných v tomto období – Mikulášská, sportovní odpoledne firmy Charvát group s.r.o., hasičský ples. Zhodnocena dosavadní činnost Mateřského centra.

Leden 2012:
– posilovna 650,-- Kč (příjem – členské příspěvky).
- oprava prasklého topení + instalace nových ventilů, příprava na elektronické ovládání topení
- MC – 80,-- Kč (příjem – členské příspěvky)

1. polovina února – příprava klubových (členských) karet do posilovny
- 5.000,-- Kč finanční dar odp. Holíka na nákup herních prvků do MC
- nutno objednat uhlí – p. Samek se pokusí sjednat nižší kupní cenu uhlí ve Zruči n. Sázavou

2) Výsledek hospodaření za rok 2011 – Výbor bere na vědomí konečný stav hospodaření s výsledkem – 66. 667,-- Kč.

3) Rybářský ples - p. Břečka informoval o průběhu konání Rybářské plesu: problém se zamrzlým odpadem v kuchyňce; dále v kuchyňce netěsní kohoutky, diskuze o výměne bojleru v kuchyňce; v průběhu plesu se utrhl jeden z věšáků na kabáty – nutno opravit!!!; během plesu došlo k rozbití výplně dveří – oprava zajištěna rybářským spolkem; na pánských WC vypadává odpad u umyvadla, což způsobilo vytopení WC.
Finance: p. Břečka obdržel– 1.500,-- Kč za úklid budovy po plese, 200,-- Kč za topení, 450,-- Kč poplatek pro správce – vše vyplaceno hotově z „peněženky“.

4) Informace o připravované akci „Joudův svěrák“ – vazačská muškařská akce, která se uskuteční 18. 2. 2012, předběžně se počítá s účastí cca 25 lidí – zpřístupněno pro veřejnost. Jedná se o akci pořádanou TJ Sokol Zbr. – výtěžek ze vstupného tedy připadně TJ Sokol Zbr. ( mínus 10% odměna pro p. Břečku za organizaci akce).

5) Dne 3. 3. 2012 se v sokolovně uskuteční Letecký ples – do té doby nutno opravit věšák v šatně, sehnat šroubení k pípě na pivo, dokoupit toaletní papír, papírové ručníky, opravit odpad na WC muži.

6) Rekonstrukce tennisových kurtů – předpoklad nákladů – min. 80. tis. Kč – bez těchto úprav problém s provozem.
Návrhy úprav:
a) návrh – strhnout antuku, položit odvodňovací potrubí
b) navézt štěrk, srovnat antukou
Navrženo: koupit antuku za zvýhodněnou cenu (do konce února) – rozhodnutí odloženo na příští schůzi