12.10.2011

 

výborová schůze 12.10.2011

 

přítomni : Fuchs M, Samek st, Malina, Fuchs J, Břečka

program : 1) projednání zprávy z revize kotle

               2) projednání následných nutných opatření k revitalizaci otopné soustavy

               3) projednání organizace nových sportovních aktivit

 

1)  a) dle zprávy revizního technika je vlastní kotel Carborobot, po nutném vyčištění a zprovoznění zanedbaných a neudržovaných systémů, v     

         provozuschopném stavu

 

     b) problém je tak v regulaci a rozvodu tepla - nutno řešit

 

     c) předběžně plánované náklady na zprovoznění kotle nebude nutné investovat, bude možné je použít pro nákup zauhlovacího dopravníku a automatizaci   

         rozvodu tepla

 

 2)  a) vybráno a doporučeno zakoupit : šnekový dopravník  cena cca do 14.000,- Kč

 

      b) navržen systém regulace otopné soustavy : servopohony k ventilům topných větví - 2 ks

                                                                         řídící jednotka pro kontrolu a regulaci     - vše v ceně max 16.000,-

 

      c) instalaci provede fa. Microtel

 

 3)  a) pro rozvoj dalších sportovních aktivit výbor doporučil založit dětské kroužky / oddíly : stolního tenisu, minitenisu a badmintonu pod garancí br. Břečky J.

 

      b) pro činnost dětských oddílů je třeba zajistit sportovní nářadí - soupravy na minitenis a badminton = stojany a sítě -bude řešeno z prostředků TJ

 

      c) nábor dětských zájemců bude organizovat br. Břečka ve spolupráci se ZŠ

 

      d) detailní organizace žákovských sportovních kroužků bude upřesněna podle počtu přihlášených

 

 

Hlasování o výše uvedených investicích : všichni souhlasí

 

Zapsal Fuchs, jednatel, 14.10.2011