Celkové výsledky Šťastné prasátko

19.05.2013 11:08

 

 

Celkové výsledky 2.ročníku stolnětenisového turné  O Šťastné Prasátko 2013

 

1.       Turnaj Chlístovice 

      Účast  20hráčů a hráček : Chlístovice, Malešov, Zbraslavice

      Pořadí :  1.   Král Slávek        2. Fuchs Martin

             Další pořadí viz bodové hodnocení

 

         2.  Turnaj Malešov

                     Účast   24 hráčů a hráček : Malešov, Zbraslavice, Chlístovice

                        Pořadí   :  1. Král Slávek           2. Světlík Milan ml.

                            Další pořadí viz bodové hodnocení

 

        3.  Turnaj  Zbraslavice

                    Účast  20 hráčů : Zbraslavice ,Malešov, Chlístovice , Kácov

                        Pořadí  :  1. Král Slávek          2.  Břečka  Josef

                              Další pořadí viz bodové hodnocení

 

Celkové pořadí 2. Ročníku turné O Šťastné Prasátko

1. Král Slávek , Chlíst.                              17. Somberg Petr, Zbra.

2. Břečka Josef, Zbra.                                                               18. Lepič, Veverka T, Kácov/K.Hora

3. Fuchs Martin, Zbra.                                                               20. Krčmařík , Kepka J., Motl,  Kácov/Mal./Mal.                                              

4. Světlík Milan ml., Malina, Zbra.                                             22. Sojková M., Chlíst.

6. Král Milan , Chlíst.                                                                 23. Frajt Fr., Kácov

7. Fuchs Josef, Břečka Martin, , Zbra.                                        24. Hlaváč, Holinková, Alex, Zbra/Mal/Chlíst.

9. Douda Jiří, Malešov                                                                27. Veverka F., Králová, K.Hora/Chlíst.

10. Jandík Luboš, Novotný Luboš, Zbra. / Chlíst.                         29. Vořechovský, Sojka M., Chlíst.

12. Sojková Jitka, Chlístovice                                                      31. Stoklasa, Zbra.

13. Kepka Jaroslav, Sojka Tomáš, Mal./ Chlíst.                                 Klem, Dražan, Strnadová, Krtil , Clíst.

15. Samek Vladimír, Zbraslavice                                                      Režný, Kácov

16. Balán Miloslav, Malešov

 

 1.turnaj Chlístovice    2. turnaj Malešov    3. Turnaj Zbraslavice

 

BODY                                                    

 

 1.Král Sl.           95        Král Sl.      105                          Král Sl.    115

 2.Fuchs Mar      80         Světlík ml.   90                         Fuchs M    85

 3.Břečka Jos     65          Břečka J.      70                         Břečka J   95

    Král Mil         65          Sojková J    65                          Sojková J --

 5.Malina            50          Fuchs M     60                          Břečka M   45

 6.Mottl              50          Somberg     60                          Světlík ml.  65

    Sojka Tom     50          Veverka T   55                          Sojka T       --                                    

                                                                                          Malina         65

    Břečka Mar    50          Douda         50                          Novotný L  45                        

    Jandík            50           Balán          50                          Fuchs J       70

                                                                                      Král M        80

10.Sojková  Jit  45           Břečka M    45                          Somberg     --

11.Hlaváč          35           Novotný L  40                             Novotný O  --

12.Králová         30          Sojka T       40                             Veverka T   --

     Holinková     30          Malina         40                           Mottl           --

     Fuchs Jos      30           Fuchs J        35                        Douda         70

     Novotný  O   30           Alex            35                          Balán           20

     Novotný L     30          Kepka Jar.   35                           Jandík         65

17.Sojka Mar      25          Samek          35                          Sojková M  --

     Sojková Mar  25          Kepka Jak.   30                           Alex           35

19.Strnadová       20          Veverka Fil. 30                           Kepka Jar.   55

     Krtil                20          Novotný O   25                           Samek        45

                                          Vořechovský25                          Hlaváč         --

                                          Sojková M    20                          Holinková    --

                                           Klem            20                          Veverka F.   --

                                           Dražan          20                          Králová       --

                                                                                          Kepka Jak.   20

                                                                                         Vořechovský --

                                                                                           Sojka M         --

                                                                                             Klem           --

                                                                                             Dražan            --

                                                                                             Strnadová       --

                                                                                              Krtil               --

                                                                                              Lepič             55

                                                                                              Krčmařík       50

                                                                                              Frajt               40

                                                                                              Režný             20

                                                                                              Staklasa          20